Ansy Lema Memerlukan Kementerian Pertanian untuk Fokus pada Covid-19 di Sektor Pangan

Ansy Lema Memerlukan Kementerian Pertanian untuk Fokus pada Covid-19 di Sektor Pangan