Bantuan makanan pokok COVID-19 mendorong pengemis untuk datang ke Yogyakarta

Bantuan makanan pokok COVID-19 mendorong pengemis untuk datang ke Yogyakarta