Dengan Penyakit Lain, Awak Lambelu 24 KM dibawa ke Rumah Sakit Dadi

Dengan Penyakit Lain, Awak Lambelu 24 KM dibawa ke Rumah Sakit Dadi