Malaysia menyediakan 11 penjara bagi pelanggar pembatasan sosial

Malaysia menyediakan 11 penjara bagi pelanggar pembatasan sosial