Menjelang Ramadan, tradisi Balimau di Sumatera Barat dilarang

Menjelang Ramadan, tradisi Balimau di Sumatera Barat dilarang